Mokinių taryba

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Ši taryba inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į centro tarybą (savivaldos instituciją).

Mokinių tarybos nuostataiMokinių tarybos sudėtis

Mokinių tarybos sudėtis:

Mokinių tarybos pirmininkas - Ignas Kraucevičius Rg-20

Pirmininko pavaduotoja -  Gabrielė Vaitkevičiūtė 2KPg-20

Sekretorė - Simona Vaškevič Rg-20 

Nariai:

1. Ana Žusel 1Rg20 

2. Artūr Juškevič SVg20 

3. Kiril Sutiagin 2KPg20/2 

4. Daniel Manžos 2Rg-20 

5. Lina Vadeišaitė 1Rg-20 

6. Nadežda Palčevskaja Vg-20

7. Sofja Kunafina Vg-20 

8. Tatjana Pučko Vg-20 

9. Ksenija Kozlova 2Rg-20

10. Jevgenij Šebašev Mg-20