Mokinių taryba

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Ši taryba inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į centro tarybą (savivaldos instituciją).

Mokinių tarybos nuostatai



Mokinių tarybos sudėtis

Mokinių tarybos sudėtis:

Mokinių tarybos pirmininkas -Kiril Kapin 2KPg-20

Pirmininko pavaduotoja -  Gabrielė Vaitkevičiūtė 2Kpg 20

Sekretorė - Diana Partnova Rg4-20 

Nariai:
1. Tadas Gasperavičius  Mg4-21
2. Dmitrij Bazutin SVg4-21
3. Aleksandr Belous Mg4-20
4. Arnas Petkevičius Mg4-20
5. Miglė Alėjūnaitė Rg4-20
6. Diana Safronova SVg-21