Mokinių taryba

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Ši taryba inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į centro tarybą (savivaldos instituciją).

Mokinių tarybos nuostataiMokinių tarybos sudėtis

Mokinių tarybos sudėtis:

Mokinių tarybos pirmininkas -Artūras Noreikis Mg-23

Pirmininko pavaduotoja -  Diana Partnova AKg-22

Sekretorė - Darja Veličko Vg4-21 

Nariai:
1. Emilis Jonušas Vg4-21
2. Karolina Bražnikovaitė Rg4-23
3. Dominykas Parfionovas Mg4-21
4. Vittorio Aleksandrino Orlando SVg4-21
5. Maksim Usanin Mg4-21
6. Mindaugas Kaziukonis Mg-23