Mokinių taryba

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Ši taryba inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į centro tarybą (savivaldos instituciją).Mokinių tarybos sudėtis

Mokinių tarybos pirmininkė - Uljana Bartkutė (Rg-19)

Pirmininko pavaduotoja -  Ruta Bieliauskaitė (ŽTg-19)

Sekretorė - Arina Volkova (Vg-19)

Nariai:

1. Anželika Skarudinaitė (Rg-19)

2. Lukas Veličko (2A)

3. Meda Pernavaitė (2A)

4. Izabela Igumnova (Mg-19)

5.  Rūta Survilaitė (Vg-19)

6. Greta Mamonovaite (Vg-19)

7. Slava Buglak (SVg-19)

8. Dmitrij Ibragimov (Vg-19)

 9. Andrej Volkov (1C)

 10. Jaroslav Girdvainis (Vg-19)