INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKAS

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui parengti, kuris gebėtų atlikti informacinės sistemos problemų valdymą, įdiegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacinių ir ryšių technologijų pokyčius.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Vykdyti informacinės sistemos problemų valdymo procesus.
  2. Nustatyti galimus kritinius informacinės sistemos komponentų gedimus.
  3. Administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas.
  4. Šalinti informacinių ir ryšių technologijų sistemų ar jų komponentų sutrikimus.
  5. Diegti, šalinti ir (ar) derinti techninę ir (ar) programinę įrangą ir susijusias jungtis.
  6. Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu.
  7. Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų priežiūra.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko tipinės darbo priemonės: programinė ir techninė įranga, tinklo valdymo programinė įranga ir įrankiai, diagnostinės programos, testavimo įrankiai, komunikacinė ir ryšių įranga. Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas.

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P43061202 
Suteikiama kvalifikacija: Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P42061202
Suteikiama kvalifikacija: Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje