RANKDARBIŲ GAMINTOJAS

Rankdarbių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam rankdarbių gamintojui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, gaminti rankdarbius iš tekstilės, gaminti rankdarbius iš popieriaus, gaminti suvenyrus.Aprašymas

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Velti rankdarbius.
  2. Rišti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės.
  3. Dekoruoti tekstilės paviršių karoliukais.
  4. Gaminti karpinius.
  5. Gaminti dekorą iš popieriaus.
  6. Rišti smulkius dirbinius iš šieno ir šiaudų, tošies ir panašių medžiagų.
  7. Gaminti nesudėtingos konstrukcijos suvenyrus iš molio.
  8. Dekoruoti suvenyrų ruošinius mozaikos technika.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo įgijęs rankdarbių gamintojo kvalifikaciją galės dirbti specializuotose dirbtuvėse, įmonėse, kultūros ir meno centruose, užsiimti individualia veikla.

Darbo sąlygos: veikla susijusi su kruopščiu rankiniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose.

Rankdarbių gamintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Darbuotojo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P20021407
Suteikiama kvalifikacija: Rankdarbių gamintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis:II
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: reikalavimai išsilavinimui nenustatyti ir kartu mokosi socialinių įgūdžių ugdymo programą