Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam jaunesniajam sistemų administratoriui parengti, kuris gebėtų prižiūrėti ir administruoti informacines sistemas, valdyti informacinės sistemos problemas, valdyti informacijos saugumą ir informacinių ir ryšių technologijų pokyčius.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Pagal nustatytas procedūras nustatyti ir spręsti su informacinės sistemos veikimu susijusias problemas;
  2. Administruoti informacinę sistemą ir užtikrinti tinkamą jos veikimą;
  3. Vykdyti informacinės sistemos problemų valdymo procesą;
  4. Nustatyti galimus kritinius informacinės sistemos komponentų gedimus;
  5. Administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas;
  6. Tirti tipines įtariamas atakas;
  7. Valdyti tipinius saugumo incidentus;
  8. Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu;
  9. Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų priežiūra.
Baigę galėsite dirbti

Įgiję jaunesniojo sistemų administratoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesniojo sistemų administratoriaus tipinės darbo priemonės: programinė ir techninė įranga, tinklo valdymo programinė įranga ir įrankiai, diagnostinės priemonės, testavimo įrankiai, komunikacinė įranga.

Jaunesniajam sistemų administratoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P42061201
Suteikiama kvalifikacija: Jaunesnysis sistemų administratorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Programos valstybinis kodas: P43061201
Suteikiama kvalifikacija: Jaunesnysis sistemų administratorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis