PRIĖMIMAS Į 1-Ą ir 2-Ą (9 ir 10) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASES

Baigi 8 ar 9 klasę?

Kviečiame mokytis 9 ar 10 klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS

KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIUS

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS

SUVIRINTOJAS

VIRĖJAS

Puiki galimybė per 4 metus įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. (8 683) 78599, 8 683 78 642  ir el. paštas: priemimas@vpm.lt

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases mokytis pagal pagal pagrindinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą.

Mokiniai priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir profesinęs kompetencijas pagal pasirinktą profesinio mokymo programą. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai tęsia mokymą pagal pasirinktą profesinio mokymo programą ir pagal vidurinio ugdymo prigramą. Baigę 4-ą gimnazijos skyriaus klasę, mokiniai įgya vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė: 4 m.
Mokymosi kalbos: lietuvių kalba (gimtoji) / rusų kalba (gimtoji)

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

 Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma centre);
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
  • gimimo liudijimą;
  • pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
  • dvi nuotraukas (3x4 cm);
  • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., 
telefonai pasiteirauti: 8 (683)  78 599, (8 683) 80 853, (8 608) 30 545.