I-II (9-10) GIMNAZIJOS KLASĖS

Baigi 8 ar 9 klasę?

Kviečiame mokytis I-II (9-10) gimnazijos klasėse pagal pagrindinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS

JAUNESNYSIS SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKAS

BIURO ADMINSTRATORIUS

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS

METALO APDIRBIMO STAKLIŲ OPERATORIUS
KONDITERIS

Puiki galimybė per 4 metus įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami nuo 2023-06-01  Registruokis iš anksto.

Turi klausimų? Kreipkis tel. 8 683 78599, (8 386) 32 069  ir el. paštas: priemimas2023@vpm.lt

 2023 METŲ PRIĖMIMAS

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA Į I -II (9 -10) GIMNAZIJOS KLASES 

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases mokytis pagrindinio ugdymo programoje kartu su profesinio mokymo programa.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą, tęsia mokymą 3-oje ir 4-oje gimnazijos klasėse pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa. Baigę 4-ą gimnazijos klasę, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė: 4 m.
Mokymosi kalbos: lietuvių kalba / rusų kalba (gimtoji)

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

 Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos klases pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta profesinio mokymo programa, mokinio, ketinančio mokytis, ir vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, faktinė gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir jo deklaravimo data įrašomi automatiškai Gyventojų registro duomenų, kurie atnaujinami kartą per mėnesį, pagrindu, mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, ugdomoji kalba, mokslo metai, klasė ir švietimo įstaiga, iš kurios asmuo atvyksta.
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • dvi nuotraukas (3x4 cm);
  • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2023-06-01 215 kab., II aukštas
Darbo laikas: 8.00 - 17.00 
Kontaktai: tel. 8 683 78 599, (8 386) 32 069, el. p. priemimas2023@vpm.lt