Individualios priežiūros darbuotojas III lygis

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą individualios priežiūros darbuotoją, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti klientui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu;
  2. Padėti klientui kasdieniniame gyvenime;
  3. Lavinti ir palaikyti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius;
  4. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas;
  5. Kurti klientui saugią aplinką;
  6. Teikti pagalbą klientui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs Individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas klientų namuose.

Individualios priežiūros darbuotojo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.

Individualios priežiūros darbuotojas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Individualios priežiūros darbuotojas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P32092302
Suteikiama kvalifikacija: individualios priežiūros darbuotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 45 kreditai
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis