Šaltkalvis II lygis

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti atlikti šaltkalvio darbus, mechaniškai apdirbti detales ir atlikti šaltkalviškas operacijas.
Aprašymas

Šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, atidumas, pareigingumas, kūno koordinacija, gera akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija, ištvermė.

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Paruošti naudoti įrangą detalių mechaniniam apdirbimui ir šaltkalviškoms operacijoms.
  2. Paruošti medžiagas ir detales šaltkalviškoms operacijoms.
  3. Šaltkalviškai apdirbti metalines detales.
  4. Mechaniškai apdirbti metalines detales.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs šaltkalvio kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu.

Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių ir mokyklos praktinių užsiėmimų patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų pagalba, prisitaikant prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atliekant įvairius veiklos veiksmus ir operacijas (detalių gręžimas, sriegimas, plėtimas, gilinimas, kirpimas, pjovimas), pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, vadovaudamasis šaltkalviškus darbus reglamentuojančiais dokumentais

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P21071501
Suteikiama kvalifikacija: Šaltkalvis
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: II
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 45 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pradinis išsilavinimas