Kompiuterinio projektavimo operatorius III lygis

Programos paskirtis - sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: skaityti ir braižyti brėžinius, nesudėtingus objektus kompiuterinėmis programomis.Aprašymas

Kompiuterinio projektavimo operatorius taiko pagrindinius kompiuterinio projektavimo principus, kompiuterinėmis programomis braižo nesudėtingus brėžinius.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Skaityti ir braižyti brėžinius;
  2. Braižyti nesudėtingus dvimačius objektus;
  3. Braižyti nesudėtingus trimačius objektus;
  4. Braižyti mechaninių įrenginių detales;
  5. Braižyti baldų ir interjero detalių brėžinius;
  6. Braižyti statybines konstrukcijas.
Baigę galėsite dirbti
Įgiję kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Kompiuterinio projektavimo operatorius dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: M32061101
Suteikiama kvalifikacija: kompiuterino projektavimo operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III 
Programos trukmė: 1 metai 
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas