Projektinė veikla

II-SIS EKSPERIMENTINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PLĖTOJIMO VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRE ETAPAS

PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!  ANTRAS ETAPAS

GALIMYBĖS VTVPMC MOKYTIS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIUS

PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!

ATSIVĖRUSIOS IR VIS POPULIARĖJANČIOS GALIMYBĖS MOKINIAMS ĮGYTI PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR IV LYGIO KVALIFIKACIJĄ PER KETVERIUS METUS

Projektas "CIRCVET - CIRCULAR ECONOMY PRACTICAL TRAINING MATERIALS FOR PLASTIC MANUFACTURING INDUSTRIES"

Projektas ,,SKAITMENIZACIJA PAMEISTRYSTĖJE - IŠŠŪKIS AR GALIMYBĖ MOKYMOSI PROCESE?“ Erasmus+ Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178

Projektas "ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS", Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projektas ,,VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO MOKINIŲ PRAKTINIS MOKYMAS DARBO VIETOJE IR SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE“, NR. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0001

Projektas „VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO MOKINIŲ PRAKTINIS MOKYMAS DARBO VIETOJE IR SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE – II ETAPAS“, NR. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0006

Projektas „ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0001

Projektas „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO DARBO VIETOJE IR JŲ ATITIKTIES DARBO RINKOS POREIKIAMS RĖMIMAS IR SKATINIMAS VTVPMC SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE“

Projektas „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS PMC „ŽIRMŪNAI“ VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ SEKTORIAUS PRAKTINIO MOKYMO CENTRE“

Projektas „SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI“

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI