ES PROJEKTAI

Projektas ,,SKAITMENIZACIJA PAMEISTRYSTĖJE - IŠŠŪKIS AR GALIMYBĖ MOKYMOSI PROCESE?“ Erasmus+ Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178

Projekto trukmė: 2022-08-01- 2024-01-31

Projekto biudžetas:  70738,00 Eur

Projekto tikslas - Suteikti galimybę 7 prof.mokytojams/strategams atlikti mokymo darbo stebėjimą dėl pameistrystės formos bei 23 mokiniams praktiką užsienio įmonėse (Pramonės 4.0 naudojimas) ir/ar užsienio prof.centre.

Projekto metu planuojama organizuoti 23 mokiniams 4 mokinių stažuotes užsienio įmonėse ir užsienio profesiniame centre (Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Portugalijoje), kur mokiniai turės galimybę susipažinti su darbo procesais, pameistrystės mokymosi formos modeliu, skaitmenizacijos procesais (Pramonės 4.0 naudojimas gamyboje) įmonėse, profesiniame centre susipažins su naujomis mokymosi technologijomis savo pasirinktoje profesijoje, pažins kaip organizuojama pameistrystės mokymosi forma kitoje šalyje. Taipogi bus organizuojamos 3 mokytojų/strategų mobilumai į Vokietiją,Lenkiją ir Portugaliją.Veiklos tikslas-didinti kompetencijas,susijusias su prof.mokymo organizavimu pameistrystės forma,susipažinti su efektyviais mokymo organizavimo ir taikymo metodais, skaitmenizacijos procesais gamyboje(Pramonė 4.0 taikymu).