Įgyvendinti projektaiNacionaliniai projektai


20122014 m.  Klimato kaitos specialiosios programos projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“

20102011 m. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bendrosios prevencijos programos projektas „Pasirink savo kelią!“

2005–2006 m. Žalingų įpročių prevencijos ir sveikos gyvensenos skatinimo programa, sportinė turistinė stovykla „Visaginas 2005“

2005–2006 m. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos projektas „Vienas už visus, visi už vieną“

2005–2007 m. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2005-2009 metų plėtros LITNET-2 programa

2004 m. Vaikų vasaros poilsio programa „Pažinkime savo Tėvynę“

2004–2005 m. LITNET tinklo plėtros projektas (įrengtas LITNET mazgas, prijungtos mokyklos)

2004–2007 m. „Dalyko turinio ir kalbos integruoto mokymo“ projektas CLIL

2003 m. Projektas „Stovykla 2003“

2003–2004 m. Projektas „Aš galiu”. (Lietuvos jaunimo organizacijos, mokyklos)

2003  m. Projektas: turistinė – ekologinė stovykla „Pažinkime ir puoselėkime gamtą”

2003 m.  Projektas: „Našlaičių ir socialiai remtinų mokinių vasaros poilsis – stovykla. Pilietinių iniciatyvų centras: žalingų įpročių prevencijos ir sveikos gyvensenos skatinimo programa

2003–2007 m. Permanentinių švietimo jungčių projektas

2002–2007 m. Informacijos technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m. (ITMIS) programos projektas LieDM

2001–2007 m. Dvikalbio ugdymo projektas

Struktūriniai fondai

Kuriame Lietuvos ateiti

2011-2014 Europos regioninio fondo projektas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-013 „Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“

Europos socialinio fondo projektas VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-018
„Elektros ir energijos bei elektronikos ir automatikos posričių modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas“

2011-2013 Europos regioninio fondo projektas VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-006 „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Utenos regiono profesinio mokymo įstaigose “

2008-2014 Europos regioninio fondo projektas VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001 „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“

2005–2006
 ERPF BPD 1.5 priemonės projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro plėtros investicinio projekto parengimas“

2004–2005 PHARE 2002 ESS projektas „Žinių  visuomenės įgūdžių  formavimas Ignalinos AE regiono smulkaus  ir vidutinio verslo sektoriuje“ 

2003–2004 PHARE 2001 ESS projektas „Nedirbančio jaunimo užimtumo gebėjimų skatinimo sistema Druskininkų, Ignalinos rajonuose bei Visagine“. Dalyvauta kartu su Viešosios politikos ir vadybos institutu, Ignalinos darbo birža

2003–2004 PHARE 2001 ESS. “Mega tinklas“ – mechatronikos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema“. Dalyvauta kartu su KTU, Festo, ir kt

2002–2003 PHARE 2000 ESS. Žmonių su negalia ir įgaliotojų rengimas įdarbinimui“. Partneris: VDU

2002–2003 PHARE 2000 ESS. Mokymo, perkvalifikavimo, verslumo įgūdžių ugdymas Ignalinos AE regiono ekonominio restruktūrizavimo strategijos kontekste“. Partneris: KTU

2002–2003 PHARE 2000 ESS. Regioninės nuotolinio profesinio mokymosi sistemos kūrimas Utenos tiksliniame regione“. Dalyvauta kartu su Utenos kolegija

Erasmus +

 

2019-2022 Erasmus+ projektas „Pameistrystė – kelias į ekonomikos proveržį“

2018-2019 m. Erasmus+ projektas „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“

2016-2018 m. Erasmus + projektas „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą”

2016-2018 m. Erasmus + projektas „Modernios technologijos suvirinimo sektoriuje”

2015-2016 m. Nr. 2014-1- LT01-KA102- 00239 „Automobilio remonto specialistas - kvalifikuotas specialistas“

2015-2016 m. Erasmus+ projektas „Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose “

2015-2016 m. Erasmus+projektas „Europos meniu“

2015-2016 m. Erasmus+ projektas „Profesionalus IT specialistas“

2014–2016 m. Erasmus+ programos projektas „Inžinerijos srities specialistai – ekonomikos variklis“

2014–2015 m. Erasmus+ programos projektas „Šiuolaikinis mechatronikas – inovatyvioji praktika Europoje“