ES PROJEKTAI

Projektas "CIRCVET - CIRCULAR ECONOMY PRACTICAL TRAINING MATERIALS FOR PLASTIC MANUFACTURING INDUSTRIES"

CIRCVET projektą finansuoja ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP – Švietimo ir įmonių aljansai

Projekto trukmė: 2022-09-01 - 2025-08-31

Bendras projekto biudžetas: 1497955 Eur (VTVPMC biudžeto dalis: 82615 Eur)

TIKSLAI:

• pagal įmonių poreikius parengti mokymo medžiagą, apimančią visą plastiko vertės grandinę 6 ES kalbomis;
• pritaikyti mokymus pirminiame profesiniame mokyme ir tęstiniame profesiniame mokyme;
• sukurti akredituotus MOOC/NOOC modulius;
• sukurti el. mokymo platformą;
• sukurkti tvirtus ryšius tarp akademinės aplinkos/profesinio mokymo centrų/įmonių;
• išbandyti ir patvirtinti kursus beveik 80-yje įmonių ir su beveik 200 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo studentų.


VEIKLOS:
Projekto metu bus sukurtas veiklų komplektas, skirtas įmonių poreikiams išanalizuoti, jų interesams patenkinti ir siekti, kad plastiko pramonės vertės grandinėje būtų skatinama aktualesnio ir kokybiškesnio švietimo ir profesinio mokymo pasiūla.


PROJEKTO PARTNERIAI:
- 5 partneriai (AIJU, CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS, LINPRA) yra asociacijos ar klasteriai, kurie atstovauja sektoriaus mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ). 3 iš jų taip pat yra tyrimų centrai (CENTIMFE, PROPLAST, POLYMERIS), remiantys inovacijas;
- 5 partneriai (KIMW-Q, ULPGC, UNITRENTO, APRC, VPM) atstovauja švietimo ir mokymo sektorių kaip universitetai arba profesinio mokymo centrai;
- 1 partneris (IDL) turi techninių kompetencijų ir patirties kuriant ir diegiant IRT išteklius;
- 1 partneris (HIT) atspindi verslo modelių ir verslumo naujoves, pagrindinius perėjimo prie žiedinės ekonomikos modelio aspektus.