Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė mokymo programa

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse.Aprašymas

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.

Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.


 

Baigę galėsite dirbti
Įgiję socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vaikų namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, senyvo amžiaus asmenų namuose, neįgaliųjų pensionatuose bei dienos centruose, reabilitacijos įstaigose, bendruomenėse, tautinių mažumų centruose, parapijose, katalikiškose organizacijose, lankomaisiais socialinio darbuotojo padėjėjais asmenų namuose prižiūrint senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: T43092301

Suteikiama kvalifikacija: socialinio darbuotojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Programos trukmė: 1,5 metai 
Programos apimtis kreditais: 70 kreditų 
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra