Metalo apdirbimo staklių operatorius III lygis

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam metalo apdirbimo staklių operatoriui parengti, kuris gebėtų gaminti ir apdirbti detales mechaninio apdirbimo įrenginiais, vykdyti mašinų, jų dalių bei įrangos gamybos, surinkimo ir techninės priežiūros užduotis.Aprašymas

Metalo apdirbimo staklių operatorius geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

Skaityti detalių gamybos ir apdirbimo brėžinius;
Dirbti rankinio ir kompiuterinio skaitmeninio valdymo metalo apdirbimo staklėmis;
Dirbti daugiafunkcinėmis kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklėmis;
Parengti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) stakles ir papildomą įrangą darbui;
Vykdyti numatytų medžiagų ir įrankių poreikio patikrinimą;
Vykdyti gamybos proceso ir rezultato kokybės matavimus, laikantis techninės užduoties reikalavimų.

Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti apdirbamosios pramonės įmonėse.

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus darbo priemonės: universaliosios ir programinio valdymo metalo apdirbimo staklės, gaminamų ir apdirbamų detalių matavimo ar kontrolės įrankiai, gaminamų ar apdirbamų detalių darbo brėžiniai, eskizai, individualios saugos priemonės, darbo drabužiai.

Darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių gamybinėse patalpose.

Metalo apdirbimo staklių operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, atidumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: T32071504
Suteikiama kvalifikacija: Metalo apdirbimo staklių operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 35 kreditai
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis