Socialinio darbuotojo padėjėjas III lygis

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti klientui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu;
  2. Padėti klientui kasdieniniame gyvenime;
  3. Lavinti ir palaikyti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius;
  4. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas;
  5. Kurti klientui saugią aplinką;
  6. Teikti pagalbą klientui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas klientų namuose.

Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.

Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: T32092301
Suteikiama kvalifikacija: Socialinio darbuotojo padėjėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 35 kreditai
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis