JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

JAVA programuotojo modulinės profesinio mokymo programos tikslas yra parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris prižiūrint vyresniajam specialistui gebės kurti ir vystyti informacines sistemas bei programinę įrangą.Aprašymas

Programos paskirtis - sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis Java programuotojas galės atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

1. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas;
2. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas;
3. Kurti nesudėtingą programinę įrangą;
4. Valdyti ir organizuoti savo paties atliekamą programinio kodo kūrimą;
5. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir metodus;
6. Kurti nesudėtingas reliacines duomenų bazes;
7. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą.
Baigę galėsite dirbti

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis Java programuotojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Jaunesnysis Java programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: T43061301
Suteikiama kvalifikacija: Jaunesnysis Java programuotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 50 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis