Naujienos

Administracija informuoja

2019-03-25

2019 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinta Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybos sudėtis:
Ramunė Bindokienė, UAB „Intersurgical“ vadovė;
Kastytis Butkus, UAB „Baltijos informacinės sistemos“ generalinis direktorius;
Vadimas Čižys, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro kūno kultūros mokytojas metodininkas;
Ieva Kasickienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro administratorė;
Tomas Prūsas, UAB „Rifas“ generalinis direktorius;
Eglė Šablinskaitė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Rg-18 mokinė;
Inga Šidlauskienė, Všį „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ atstovė;
Kristina Valantinienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Gintautas Zinkevičius, UAB „Kogus“ direktorius.

Įsakymas dėl tarybos patvirtinmo