Naujienos

Administracija informuoja

2020-12-08

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 ,,Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos  teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  mokymas nuo 2020 gruodžio 9 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre pagal pagrindinio, vidurinio  ugdymo ir pirminio bei tęstinio profesinio mokymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.