Naujienos

Administracija informuoja

2021-01-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimu “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo” nuo 2021 m. sausio 11 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre praktinis mokymas pagal profesinio mokymo programas (kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu)  bus organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu:
• profesinio mokymo programų Rg-18, Vg-18, Mg-18, SVg-18, E-20, E-20T, M-20, M-20T, SV-20, SV-20T, SV-20Ž, SV-20ŽT, E-20Ž, E-20ŽT, M-19, M-19T, M-20Ž grupėms, išskyrus socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko, AK-20, AK-20T, SD-20, SD-20T, SD-19, SD-20Ž, SD- 20ŽT grupėms, pagal patvirtintą pamoką tvarkaraštį;
• profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programomis 1Mg-20, 1Rg-20, 2KPg-20-1, 2KPg-20-2, 2Rg-20, Rg-20, Mg-20, Vg-20, SVg-20, Rg- 19, Mg-19, Vg-19, SVg-19, ŽTg-19, KDg-19 grupėms pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.