Naujienos

Aktyvus ir motyvuotas dalyvavimas siekiant rezultatyvių projekto tikslų

2019-09-24

Rugsėjo mėnesio pradžioje Vilniuje Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijoje LINPRA vyko tarptautinio projekto ,,The Skills for the Digital Future of Plastic Factories: UPSKILL” Lietuvos partnerių – LINPRA, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, Alytaus profesinio rengimo centro ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovų susitikimas. VTVPMC šiame susitikime atstovavo direktorius Vytautas Petkūnas, Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Gintautas Dervinis ir projektų vadovė Jurgita Mikutavičienė. 
Šiame projekto etape buvo rengiama traptautiniams standartams atitinkanti plastikų liejimo mašinų derintojo mokymo programa, kuri atlieptų visų projekto partnerių šalių – Prancūzijos, Suomijos, Belgijos ir Lietuvos darbo rinkos poreikius. Nors buvo planuota, kad už šį darbo paketą – minėtosios programos parengimą - bus atsakingas partneris iš Suomijos - Tampere profesinio mokymo koledžas, tačiau siekiant pateikti kokybiškus ir savalaikius darbo rezultatus, pirminį mokymo programos variantą parengė Visagino TVPMC profesijos mokytojas ekspertas Gintautas Dervinis. Itin aktyviai prie tarptautinės programos rengimo prisijungė ir mokytojas Marc Manguin, atstovaujantis Prancūzijos partnerį ISPA (Alenncon plastikos institutas). Vėliau tarptautinius standartus atitinkanti programa buvo koreguojama ir papildoma atsižvelgiant į visų projekto partnerių siūlymus. Planuojama, kad artėjančio projekto vykdomojo komiteto susirinkimo metu Prancūzijoje parengta programa bus pristatoma viešai ir patvirtinta visų partnerių komiteto narių.  
Lietuvos komandos susirinkimo metu Vilniuje buvo aptariami mokymo medžiagos rengimo aspektai, planuojamas artimiausių projekto veiklų pasiskirstymas ir jų koordinavimas, nustatyti planuojamų projekto darbų terminai.