Naujienos

ATSIVĖRUSIOS IR VIS POPULIARĖJANČIOS GALIMYBĖS MOKINIAMS ĮGYTI PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR IV LYGIO KVALIFIKACIJĄ PER KETVERIUS METUS

2023-06-22

Atsižvelgiant į Valstybės strateginės analizės centro 2019 metais atlikto tyrimo „Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas“ tyrimo išvadą, kad profesinio mokymo patrauklumą mažina nepakankama profesinio mokymo programų pasiūla mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, numatyta siekiant bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų suartinimo vykdyti IV kvalifikacijų lygmens profesinio mokymo programų pritaikymo pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį baigusiems mokiniams pritaikymo eksperimentą. Analogiška situacija su profesinio mokymo patrauklumu (programų sąrašas skurdokas, II ir III lygmens programos nėra patrauklios) baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, lydėjo ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą. Eksperimentas, kurio tikslas sudaryti galimybes mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, – siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją, buvo šios problemos sprendimo būdas ne vienoje profesinėje mokykloje, tame tarpe ir VTVPMC. Eksperimento būdu spręsti iškilusias problemas buvo pakviestos dalyvauti tos mokyklos, kurios turi pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies įgyvendinimo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo turinio integracijos patirtį, reikalingus mokymui(si) išteklius ir pasirengusius bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojus. Visus šiuos kriterijus atitiko VTVPMC ir įsijungė į eksperimento pilotavimą.
 Pagrindinis projekto ,,Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ tikslas – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, sudaryti galimybę mokytis pagal IV kvalifikacijų lygmens profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją per ketverius metus, taip sutrumpinant bendrąjį mokymosi laiką vieneriais metais.
 Pagrindinė projekto veikla - eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas VTVPMC. Projekto poveiklės:
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę vizualinės reklamos gamintojo modulinę profesinę mokymo programą, P42021102;
  • Mokinių mokymas  pagal eksperimentinę Automatinių sistemų mechatronikos modulinę profesinio mokymo programą, P42071401;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą, M43061102;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinę profesinio mokymo programą,  P42061201;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Virėjo modulinę profesinio mokymo programą, P42101303;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą,  P42071501.
 Siektinas projekto metu rezultatas ir rodiklis – 280 pagrindinio ugdymo programų mokiniai, kurie mokytųsi pagal aukščiau paminėtas eksperimentines profesinio mokymo programas.
 
 
Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 140594,45 Eur.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2024-07-31.
 
 
„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“