Naujienos

Būsime reikšmingo projekto partneriu

2018-11-29

Projekte, kuriame aktyviai dvejus metus bendradarbiaus 9 partneriai siekdami kokybiškų projekto rodiklių bei rezultatų, ypatingas dėmesys bus skiriamas skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, taip pat aplinkosaugos ir verslumo kompetencijų ugdymui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama: 
•Profesinio mokymo turinį priartinti prie realių darbo rinkos poreikių,
•Tobulinti ne tik plastiko liejimo mašinų operatorių, bet ir profesijos mokytojų kompetencijas,
•Sukurti E-mokymosi sistemą plastiko liejimo mašinų operatoriams.
Lapkričio pabaigoje Vilniuje įvyko pirmasis projekto partnerių iš Lietuvos, Suomijos, Prancūzijos ir Belgijos susitikimas, kuriame dalyvavo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vytautas Petkūnas, sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Gintautas Dervinis ir projektų vadovė Jurgita Mikutavičienė. Susitikimo metu projekto partneriai artimiau supažindino vieni kitus su savo institucija ir jos vykdoma veikla, detaliai nagrinėjo visus projekto darbo paketus ir ieškojo tarpusavio sąlyčio taškų sėkmingam projekto veiklų įgyvendinimui, aptarė artimiausių darbų vykdymo planą. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro užduotys bus susietos su visais projekto darbiniais paketais – bus renkami ir kaupiami reikalingi duomenys, atliekami kvalifikacijų ir mokymo programų tyrimai, teikiama pagalba plastiko sektoriui kuriant EQF pagrįstu modeliu profesinio mokymo programą, rengiama išsami mokymosi medžiaga studentams ir mokytojams. Vienas iš svarbių tikslų įgyvendinus projektą bus galimybė kelti profesinio mokymo lygį, didinti tiek plastiko liejimo mašinų operatorių (mokytojų), tiek ir mokinių kvalifikaciją.