Naujienos

Centre įvyko susitikimas su UAB „Enersense“ atstovais

2022-09-19

Rugsėjo 19 d. mūsų centre įvyko susitikimas su AB „Enersense“ vadovu Artūru Lapinsku. Svečiai susipažino su sektorinio praktinio mokymo centro galimybėmis ir privalumais, rengiant kvalifikuotus darbuotojus inžinerinei pramonei. Susitikimo metu buvo pasirašyta partnerystės sutartis. Aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, taikant pameistrystės mokymo formą.
Enersense aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę, kuri gyventų be išmetamųjų teršalų, ir stengiasi būti šių pokyčių pradininke. Įvairiapusės paslaugos kloja sėkmės pamatus įmonėms Šiaurės, Pabaltijo ir kituose regionuose pramonės, energetikos, telekomunikacijų ir statybų srityse. Įmonės tikslas – tapti pagrindiniu ir universaliu klientų partneriu per šią energetinę revoliuciją. Enersense grupėje dirba daugiau kaip 2400 tvaresnės ir švaresnės ateities siekiančių darbuotojų iš 40 skirtingų šalių.