Naujienos

Civilinės saugos funkcinės pratybos

2023-09-28

Rugsėjo 27 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre buvo surengtos civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti centro bendruomenę, kaip elgtis kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms. Per pratybas buvo imituotas gaisro židinys, suveikė gaisro signalizacija. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (vienas ilgas skambučio skambėjimas) pranešė apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Centro mokiniai, mokytojai, darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato sėkmingai evakavosi per pagrindinius išėjimus bei susirinko centro kieme prie pagrindinio įėjimo kaip ir numatyta ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Evakuacija truko 3 minutes ir 12 sekundžių. Surengtos pratybos leido praktiškai atlikti mokinių bei personalo evakuaciją, mokyti centro bendruomenę, kaip elgtis ekstremaliose situacijose, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą.
Džiaugu, kad VTVPMC bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai!