Naujienos

Dalyvavome gerosios patirties pasidalijime - diskusijoje apie Visagino TVPMC sėkmingai įgyvendinamą sporto projektą

2020-02-06

Vasario 5 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro projektų vadovė Jurgita Mikutavičienė vyko į renginį ir dalyvavo koordinuojant moderatorei gerosios patirties pasidalijime - diskusijoje apie Visagino TVPMC sėkmingai įgyvendinamą sporto projektą. Prie plenerinės diskusijos stalo buvo dalinamasi centro sėkminga patirtimi dėl projekto įgyvendinimo - sulaukėme didelio susidomėjimo iš fondo, CPVA agentūros, kitų pranešėjų, publikos. 
Visagino TVPMC įgyvendindamas projektą Nr. SP2019-1-44 „Sportuoti, kad išlikti - VTVPMC esamos sporto bazės plėtra", finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) 2019 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu", planuoja atnaujinti Centro treniruoklių salę, įrengti vėdinimo sistemą, vyrų ir moterų dušus (su pritaikymu neįgaliųjų poreikiams), persirengimo vietas (su pritaikymu neįgaliųjų poreikiams). Visi teigiami infrastruktūros pokyčiai suteiks galimybę Centrui pritraukti didesnį dalyvaujančių bendruomenės narių skaičių reguliariuose ir dažniau organizuojamuose (2-4 k. per savaitę) fizinio aktyvumo veiklose ir sporto treniruotėse.
Bendra šio projekto vertė - 50283,46 Eur, iš kurių – 46753,46 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 3530,00 Eur – VTVPMC lėšos. Projekto rezultatus planuojama pasiekti iki kitų mokslo metų pradžios. 
Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.