Naujienos

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332 „Pameistrystė - kelias į ekonomikos proveržį“

2019-09-03

Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. Visagino TVPMC pradėjo vykdyti Erasmus+ programos projektą   Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332 „Pameistrystė - kelias į ekonomikos proveržį“.

Šis projektas įgyvendinamas be Lietuvos partnerių.

Projekto tikslas - didinti Energetikos sektoriaus profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų, atsakingų už profesinį mokymą, strateginį planavimą, kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma srityje, siekiant greičiau ir efektyviau reaguoti į verslo įmonių poreikius, bei populiarinti mokymosi pameistrystės forma metodą tarp potencialių pameistrių Energetikos srityje ir kelti mokinių gebėjimų lygį savo profesinėje srityje siekiant juos greičiau integruoti į darbo rinką.

Projekto dalyviai – 20 energetikos sektoriaus (mechatronikai, elektrikai, suvirintojai) specialybių moksleiviai bei 14 energetikos sektoriaus profesijų mokytojų ir administracijos darbuotojų, atsakingų už profesinį mokymą, strateginį planavimą, kurie atliks stažuotes ir darbo stebėjimo vizitus Vokietijoje, Suomijoje ir Austrijoje.

Projekto biudžetas – 74 252 eurų.

Projekto trukmė – 21 mėnuo.