Naujienos

Erasmus+ projektas Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129209 ,,Žaliosios kompetencijos Energetikos sektoriaus pameistrystėje – trokštamos, bet dar neatrastos galimybės“

2023-10-05

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras nuo 2023 rugsėjo mėn. pradėjo projekto Erasmus+ programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129209 ,,Žaliosios kompetencijos Energetikos sektoriaus pameistrystėje – trokštamos, bet dar neatrastos galimybės?“ įgyvendinimą.
Šis projektas įgyvendinamas be Lietuvos partnerių.
Projekto tikslas - didinti kompetencijas, susijusias su profesinio mokymo organizavimu pameistrystės forma, susipažinti su efektyviais mokymo organizavimo ir taikymo metodais, žaliųjų kompetencijų taikymą gamyboje, todėl darbo stebėjimo metu dalyviai susipažins su profesinio mokymo organizavimu pameistrystės mokymosi forma, nagrinės sėkmingus verslo ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelius, tobulins savo profesines kompetencijas energetikos sektoriaus profesijų srityje, įvertins mokymo programas, jų atitikimą Europos švietimo sistemos reikalavimams, analizuos mokomųjų modulių žaliųjų kompetencijų įtraukimo galimybes.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama suteikti galimybę 9 profesijos mokytojams/strategams atlikti mokymo darbo stebėjimą dėl pameistrystės taikymo bei 21 mokiniui praktiką užsienio įmonėse (žiedinės ekonomikos gamyboje) ir/ar užsienyje esančiame profesiniame centre.
Projekto biudžetas – 79438,00  eurų.
Projekto trukmė – 18 mėnesių.
Projekto įgyvendinimo metu 21 energetikos ir kt. sektorių (mechatronikai, elektrikai, suvirintojai, reklamos gamintojai) specialybių moksleiviai atliks stažuotes įmonėse Lenkijoje (6 mokiniai), Italijoje (6 mokiniai), Portugalijoje (6 mokiniai) bei profesiniame centre Latvijoje (3 mokiniai). 9 energetikos sektoriaus profesijų mokytojų ir administracijos darbuotojai/strategai, atsakingi už profesinį mokymą, strateginį planavimą, atliks darbo stebėjimo vizitus Italijoje (3 mokytojai/administracijos darbuotojai), Lenkijoje (3 mokytojai/administracijos darbuotojai) ir Portugalijoje (3 mokytojai/administracijos darbuotojai).
Projekto dalyviai mokiniai įvykdys praktiką energetikos ar kt. srityse besispecializuojančiose įmonėse pagal trijų savaičių stažuotės programą, o profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, atsakingi už profesinį mokymą bei strateginį planavimą–pagal vienos savaitės darbo stebėjimo programą.
Profesijos mokytojai/strategai-susipažins su profesinio mokymo organizavimu pameistrystės mokymosi forma, įvertins profesines programas, pasisems patirties kaip glaudžiai bendradarbiauti su verslo įmonėmis, domėsis kaip adaptuoti programas pagal pameistrystės mokymosi formą, analizuos žiedinės ekonomikos gamyboje principus, Pramonės 4.0 pritaikymą mokyme. Remiantis vizitų rezultatais planuojama pasinaudoti rengiant įstaigos Tarptautiškumo strategiją, papildyti Strateginį planą papildomais siektinais rodikliais, siekti ECVET akreditacijos. Mokiniai susipažins su įmonių darbo metodais, savo profesija ir darbo specifika „iš vidaus“, išmoks dirbti komandoje, susipažins su taikomu pameistrystės mokymosi modeliu ir jo nauda siekiant lengviau integruotis į darbo rinką, stebės ir taikys žiedinės ekonomikos procesus gamyboje bei mokysis įvaldyti Pramonė 4.0. Dalyviams bus suteikta galimybė stažuotis užsienyje tuo populiarinant profesijas bei keliant Centro įvaizdį. Kils energetikos srities aukštos klasės specialistų pasiūla darbo rinkoje.
Visi stažuotės dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus, o stažuotė bus užskaityta kaip profesinio mokymo dalis, profesijos mokytojų atveju – kaip kvalifikacijos kėlimas.
Šį projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.
Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus + programą.