Naujienos

Europos profesinių gebėjimų savaitė atveria duris į svajonių darbus

2018-11-13

Šios kampanijos šūkis yra „Atrask savo talentą!“, ir Gintautas Dervinis nori parodyti, kad PŠM ir gamybinė praktika padeda įgyti paklausią specialybę bei padidina įsidarbinimo geidžiamoje darbo vietoje galimybes. Lietuvos ambasadorius, kaip ir kiti ES valstybių narių ambasadoriai, savanoriškai skleidžia žinias apie PŠM savo gimtosiose šalyse. Į prestižinę ambasadoriaus rolę dėl ilgametės darbo patirties profesinio švietimo srityje Gintautą Dervinį išrinko Europos Komisija ir Lietuvos nacionalinės valdžios institucijų atstovai.  „Man didelė garbė būti 2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitės ambasadoriumi ir atstovauti Lietuvą - ketinu glaudžiai bendradarbiauti su Europos Komisija, gerinant informuotumą apie šią svarbią iniciatyvą mūsų šalyje. Profesiniai gebėjimai ir gamybinė praktika gali padėti žmonėms atrasti savo talentus ir svajonių darbus. Jie atveria duris į daugybę profesijų ir amatų. Galimybės – neišmatuojamos, o profesinis švietimas ir mokymas – puiki galimybė visoms amžiaus grupėms, nes mokytis niekada nevėlu“,- teigia G. Dervinis. Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos mobilumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen teigia, kad profesinis švietimas ir mokymas vis dažniau tampa geriausiu karjeros pasirinkimu. „Labai džiaugiuosi, kad Gintautas Dervinis sutiko būti mūsų Europos profesinių gebėjimų savaitės ambasadoriumi. Esu įsitikinusi, kad jis puikiai atliks ambasadoriaus pareigas bei sėkmingai skleis informaciją ir įkvėps įvairaus amžiaus žmones“,- sako M. Thyssen. 
PŠM statistika: Europa: 60% žmonių, baigusių PŠM, susiranda pirmą ilgalaikę darbovietę praėjus mėnesiui po mokslų pabaigos (iki 80% praėjus dar šešiems mėnesiams) 85% profesinio švietimo ir mokymo studentų yra patenkinti savo įgytais įgūdžiais. Laisvų darbo vietų skaičius aukštą kvalifikaciją turintiems žmonėms augs 21% 2015–2025 m. laikotarpyje, o žemos kvalifikacijos darbuotojams tokių galimybių bus 17% mažiau Daugiau nei 120 000 profesinių mokyklų moksleivių ir stažuotojų bei apie 20 000 personalo darbuotojų kasmet naudojasi Europos mobilumo galimybėmis Europos socialinis fondas investuoja 6,7 milijardo eurų į PŠM ir 7,2 milijardo eurų į mokymąsi visą gyvenimą (2014–2020 m.).

© Lietuvos žinios