Naujienos

Galimybės VTVPMC mokytis profesinio mokymo programų modulius

2024-02-20

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 2024 m. vasario 14 d. (veiklų pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.) su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo sutartį dėl projekto ,,Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“, Kodas 10-002-T-0008 įgyvendinimo, kurio pagrindinis tikslas – sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą, mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulius Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre.
 
Projekto tikslinė grupė – 26 mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje (11 mokinių) bei Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje (15 mokinių).
 
Projektu siekiama, kad 26 mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje (11 mokinių) bei Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje (15 mokinių), 2023-2024 m. m. mokytųsi VTVPMC pagal profesinio mokymo programos (Virėjo) modulį ,,Picų gaminimas“ (kodas 2101306) ir pagal profesinio mokymo programos (Virėjo) modulį ,,Saldžiųjų patiekalų gaminimas“ (kodas 3101315).
 
Po projekto įgyvendinimo planuojami rezultatai - 26 mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą, mokytųsi pirminio profesinio mokymo programos modulius Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre.
Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 8688,19 Eur.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2024 m. birželio 30 d.
 
„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“