Naujienos

II-sis Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre etapas

2024-03-25

Pagrindinis projekto ,,Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre – II etapas“ tikslas – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, sudaryti galimybę mokytis pagal IV kvalifikacijų lygmens profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją per ketverius metus, taip sutrumpinant bendrąjį mokymosi laiką vieneriais metais.
 Pagrindinė projekto veikla - eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas VTVPMC. Projekto poveiklės:
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę vizualinės reklamos gamintojo modulinę profesinę mokymo programą, P42021102;
  • Mokinių mokymas  pagal eksperimentinę Automatinių sistemų mechatronikos modulinę profesinio mokymo programą, P42071401;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinę profesinio mokymo programą,  P42061201;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Konditerio modulinę profesinio mokymo programą,  P42101305;
  • Mokinių mokymas pagal eksperimentinę Metalo apdirbimo staklių operatoriaus  modulinę profesinio mokymo programą,  P42071503.
 Siektinas projekto metu rezultatas ir rodiklis – 110 pagrindinio ugdymo programų mokiniai, kurie mokytųsi pagal aukščiau paminėtas eksperimentines profesinio mokymo programas.
 
 
Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 79070,60 Eur.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2025-06-30.
 
 
„Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“