Naujienos

Išrinkta nauja Mokinių taryba

2022-05-23

Gegužės 19 d., kaip ir kiekvienais metais, centre įvyko mokinių tarybos rinkimai. Dalyvavo net 19-ka kandidatų. Balsavime dalyvavo 175 mokiniai. Kandidatai į mokinių tarybą prisistatė ir sakė, kokius darbus nuveiktų jai taptų mokinių tarybos nariais. Ne vienas sakė, kad jiems rūpi mokykla ir yra pasiruošę dėl jos stengtis, kad visiems čia būtų gera ir jauku, kad turi minčių ir idėjų, yra veiklūs ir nori kad tos idėjos būtų realizuotos. Paskelbti balsavimo rezultatai ir išrinkta nauja Mokynių taryba.
Gegužės 23 dieną įvyko pirmas naujai išrinktos mokinių tarybos posėdis. Jo metu, atviro balsavimo būdu, išriktas tarybos pirmininkas, pavaduotojais ir sekretorius.
Mokinių tarybos nariai kartu su kitomis mokyklos savivaldos institucijomis išmoksta derinti nuomones, priimti geriausius sprendimus. Darbas mokinių taryboje padeda mokiniams ugdytis socialinius gebėjimus, išmokti tinkamai spręsti kylančias problemas, įgyja komandinio darbo patirties, lyderystės įgūdžių. Visi šie įgūdžiai praverčia ateityje, kuriant ir realizuojant savo gyvenimo planus.
Sveikiname naują mokinių tarybą :
Pirmininkas: Kiril Kapin 2KPg-20
Pavaduotoja: Gabrielė Vaitkevičiūtė 2Kpg 20
Sekretorė: Diana Partnova Rg4-20
Nariai:
Tadas Gasperavičius  Mg4-21
Dmitrij Bazutin SVg4-21
Aleksandr Belous Mg4-20
Arnas Petkevičius Mg4-20
Miglė Alėjūnaitė Rg4-20
Diana Safronova SVg-21