Naujienos

Įteikti profesinio mokymo diplomai įmonės „Intersurgical“ darbuotojams

2018-07-03

Liepos 2 d. įteikti  profesinio mokymo diplomai dvidešimt trims įmonės „Intersurgical“ darbuotojams, kurie įgijo automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinę kvalifikaciją mokydamiesi pameistrystės mokymosi forma. Medicininių kvėpavimo sistemų kūrėja, gamintoja ir tiekėja  „Intersurgical“ kartu su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru nuo 2016 m. rugsėjo pagal pameistrystės programą pradėjo rengti reikalingus gamybos specialistus - automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus. Šiais metais įteikti profesinio mokymo diplomai pirmajai įmonės darbuotojų grupei. Labai geri asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai rodo, jog glaudus profesinio mokymo centro ir įmonės bendradarbiavimas organizuojant mokymo procesą, tvarką, vertinimą buvo sėkmingas. Apie 80 proc. mokymo vyko per praktinę veiklą, kurią besimokantieji atliko „Intersurgical“ gamybos bazėje prižiūrimi monės meistrų, taip įgydami platų spektrą praktinių konkrečiai verslo aplinkai svarbių įgūdžių ir kompetencijų.  Profesinio centro Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre būsimieji specialistai įgijo teorinius ir konceptualius pagrindus praktiniam mokymosi procesui, tam buvo skirta  20 proc. mokymosi laiko.