Naujienos

Įteikti profesinio mokymo diplomai Pabradės įmonės „Intersurgical“ darbuotojams

2021-07-01

Birželio 30 d. įteikti  profesinio mokymo diplomai įmonės „Intersurgical“ darbuotojams, kurie įgijo automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinę kvalifikaciją mokydamiesi pameistrystės mokymosi forma. Medicininių kvėpavimo sistemų kūrėja, gamintoja ir tiekėja  „Intersurgical“ kartu su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru nuo 2016 m. rugsėjo pagal pameistrystės programą pradėjo rengti reikalingus gamybos specialistus - automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus. Šiais metais įteikti profesinio mokymo diplomai trečiajai įmonės darbuotojų grupei. Labai geri asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai rodo, jog glaudus profesinio mokymo centro ir įmonės bendradarbiavimas organizuojant mokymo procesą, tvarką, vertinimą buvo sėkmingas.