Naujienos

Kaip Erasmus + vienija Europą

2023-12-20

Turbūt jau ne vienas neabejoja, kad skaitmenizacija užima vis svarbesnę vietą mūsų gyvenime. Profesinio švietimo sektorius per paskutinius kelis metus skatina mokymąsi pameistrystės mokymosi forma pasitelkiant trišalį bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigos, įmonės bei mokinio – kas tampa itin aktualu šiandieninėje darbo rinkoje.
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras įgyvendindamas Erasmus+ programos finansuojamą projektą ,,Skaitmenizacija pameistrystėje - iššūkis ar galimybė mokymosi procese?“ siekė didinti Energetikos sektoriaus profesijos mokytojų ir strategų, atsakingų už profesinį mokymą, žinias ir kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma srityje. Centro bendruomenė atrado platesnes galimybes bendradarbiauti su verslo įmonėmis dėl pameistrystės plėtros, ieškojo būdų, kaip tobulinti siūlomas mokymo programas, pritaikant jas skaitmeninimo procesams (bei Pramonė 4.0 naudojimui) ir pameistrystės mokymosi formai. Juk svarbu ne tik reaguoti į šiandieninio verslo poreikius, bet ir atrasti galimybių aktyvesnei mokinių integracijai į darbo rinką. 
18 mėn. trukusiame projekte buvo suteikta galimybė 7 profesijos mokytojams ir/ar strategams atlikti savaitės trukmės darbo stebėjimą užsienyje vizitą dėl pameistrystės mokymosi formos bei skaitmenizacijos taikymo mokymo procese ir 23 energetikos sektoriaus mokiniams praktiką užsienio įmonėse (Pramonės 4.0 naudojimas, gamybos skaitmenizacija, mokymasis pasitelkiant mokymo platformas) ir profesiniame centre.
Siekdami įgyti profesinės darbinės patirties bei naujų žinių/įgūdžių, energetikos sektoriaus (mechatronikai, elektrikai) specialybių Centro moksleiviai atliko stažuotes įmonėse Lenkijoje (5 mokiniai), Vokietijoje (8 mokiniai), Portugalijoje (5 mokiniai) bei profesiniame centre Latvijoje (5 mokiniai). 7 energetikos sektoriaus profesijų mokytojai atliko darbo stebėjimo vizitus Vokietijoje (2 mokytojai), Lenkijoje (3 mokytojai) ir Portugalijoje (2 mokytojai). Dalyvių įgyti įgūdžiai ir pažanga buvo užfiksuoti Europass mobilumo dokumentuose.  
,,Susipažinus su užsienio šalių geraisiais profesinio mokymo organizavimo pameistrystės mokymosi forma pavyzdžiais, įvertinus kolegų kitose šalyse profesijų programas, įgijus patirties, kaip efektyviau bendradarbiauti su verslo įmonėmis, stebėjus skaitmenizacijos procesų pritaikymą profesiniame mokyme, Centre bus sukurtas dalijimosi įgytomis žiniomis bei įgūdžiais praktikų ratas. Šie asmenys ateityje prisidės ne tik prie VTVPMC strateginio plano tobulinimo, tačiau ir prie įstaigos Tarptautiškumo strategijos kūrimo.“ – pažymėjo šio projekto vadovė J. Mikutavičienė. 
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vadovas dr. Vytautas Petkūnas pasibaigus dar vienam sėkmingai įgyvendintam tarptautinių mobilumų projektui akcentavo Erasmus+ projektų mobulumų mokymosi tikslais svarbą šiandieniniame gyvenime sakydamas -,,Šiais laikais kelionės į užsienio šalis nieko nebestebina. Tai kokią gi naudą atneša Erasmus + mobilumų projektai jaunam žmogui?.. Jie suteikia galimybę pasilyginti save su užsienio bendraamžiais srityje, kurioje siekia įgyti kompetencijų, parsivežti pasididžiavimo jausmą, jeigu įgyti įgūdžiai yra aukštesniame lygyje, arba atrasti sričių, kuriose dar galima tobulintis. Svarbus momentas yra ir socialinių įgūdžių aspektas – finansinio savarankiškumo skatinimas, užsienio kalbos tobulinimas, asmeninių kontaktų užmezgimas su kitos šalies ekspertais, mokytojais, bendraamžiais. Pagrindinis tokio pobūdžio projektų tikslas – suvienyti Europą, kad visi piliečiai jaustųsi plaukiantys toje pačioje valtyje ir juos sietų globalios demokratinės Europos Sąjungos vertybės“. 
Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.