Naujienos

Kviečiame mokytis!

2022-06-15

Baigi 8 ar 9 klasę?

Kviečiame mokytis 9 ar 10 klasėje pagal pagrindinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS

KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIUS

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS

SUVIRINTOJAS

VIRĖJAS

Puiki galimybė per 4 metus įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. (8 683) 78599, 8 683 78 642  ir el. paštas: priemimas@vpm.lt

Baigi 10 ar 11 klasę?

Kviečiame mokytis 11 ar 12 klasėje pagal vidurinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS
VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS

APSKAITININKAS (FINANSAI)

VIRĖJAS
SUVIRINTOJAS

METALO APDIRBIMO STAKLIŲ OPERATORIUS

Puiki galimybė per 3 metus įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami per http://profesinis.lamabpo.lt/ nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. (8 683) 78 599, 8 683 78 642 ir el. paštas: priėmimas@vpm.lt

Įgijai arba turi nebaigtą vidurinį išsilavinimą?

Kviečiame mokytis pagal šias profesinio mokymo modulines programas ir įgyti profesinę kvalifikaciją:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS (mokymosi trukmė 1,5 metų)

ELEKTRIKAS (mokymosi trukmė 1 metai)

PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS (mokymosi trukmė 1,5 metų)

SUVIRINTOJAS ( mokymosi trukmė 1 metai)

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS (mokymosi trukmė 1 metai)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJAS (mokymosi trukmė 1 metai)

 VIRĖJAS ( mokymosi trukmė 1 metai)

Puiki galimybė derinti mokslą ir darbą arba mokytis pameistrystės mokymosi forma.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami per http://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. 8 683 78 599, 8 683 80 853, 8 608 30 545 

el. paštas: priemimas@vpm.lt

Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas,  kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, į LAMA BPO informacinę sistemą registruojami  tiesiogiai pagal stojančiųjų   pateiktus prašymus.

 Dokumentai patvirtinantys, kad užsieniečiams (dėl karo veiksmų Ukrainoje pasitraukę asmenys) suteikta laikinoji apsauga ir jie turi teisę mokytis pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas:

 1. Užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, kurio antrojoje pusėje įrašytas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pagrindas 40.1.10. (pridedama);

2. Registracija Migracijos departamente;

3.  Priimtas Migracijos departamento sprendimas suteikti laikinąją apsaugą.