Naujienos

Mažais, bet tvirtais žingsniais link plastiko liejimo mašinų operatorių mokymo

2019-02-04

Sausio pabaigoje Suomijoje, Tamperės mieste vyko antrasis partnerių iš Lietuvos, Suomijos, Prancūzijos ir Belgijos susitikimas. Darbinio susitikimo metu buvo nagrinėjami jau atlikti pirmojo darbo paketo darbai bei planuojami sekantys projekto įgyvendinimo etapai.  Dalis susirinkimo laiko, kuriame dalyvavo  Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vytautas Petkūnas bei sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Gintautas Dervinis, buvo skirta tolimesnių projekto užduočių paskirstymui, projekto organizaciniams ir finansiniams klausimams spęsti, buvo patvirtintas viešinimo planas, o svarbiausia – aukščiausio lygio vadovai pasirašė projekto vykdomojo komiteto konsorciumo sutartį, kurios pagrindu išdėstytos visos projekto planuojamos veiklos. 
Projekto įgyvendinimo metu svarbiausi siektini rodikliai:  
•Profesinio mokymo turinį priartinti prie realių darbo rinkos poreikių,
•Tobulinti ne tik plastiko liejimo mašinų operatorių, bet ir profesijos mokytojų kompetencijas,
•Sukurti E-mokymosi sistemą plastiko liejimo mašinų operatoriams.
Kaip jau anksčiau minėjo projekto vadovė Jurgita Mikutavičienė - ,,Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro užduotys projekte yra susietos su visais projekto darbiniais paketais. Vienas iš svarbių tikslų įgyvendinus projektą bus galimybė kelti profesinio mokymo lygį, didinti tiek plastiko liejimo mašinų operatorių (mokytojų), tiek ir mokinių kvalifikaciją“.