Naujienos

Nuo kovo 30 d. pradedamas ugdymo procesas nuotoliniu būdu

2020-03-27

1. Nuo 2020-03-30 d. virtualios pamokos vyks pagal pagrindinį II pusmečio tvarkaraštį (priminimui tvarkaraštis ir pamokų laikas  patalpintas internetiniame puslapyje www.vpm.lt,  išsiųstas visiems mokytojams ir mokiniams per el. dienyną TAMO);

2. Mokytojai pagal tvarkaraštį  virtualiai (iš namų) ves pamoką mokiniams, kurie taip pat dalyvaus virtualioje pamokoje būdami savo namuose;

3. Mokinių dalyvavimas virtualioje pamokoje žymimas įprastu būdu el. dienyne TAMO;

4. Mokytojas mokiniams pateikia užduotis, testus ir kitą ugdymo/mokymo procesui reikalingą medžiagą;

5. Profesinio mokymo programos: profesinis (teorinis, praktinis, jeigu leidžia mokymo forma)  mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, praktiniai įgūdžiai, kurių negalima patikrinti virtualiu būdu, nevykdomi, koreguojamas ilgalaikis planas.

6. Ugdymo programos įgyvendinimui rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla,kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokiniųpasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai

(https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/,https://egzaminai.lt/610/); (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis) ir kt.

 

Asmuo, atsakingas už informacijos koordinavimą ir komunikaciją direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Ratkevičienė pavaduotoja@vpm.lt , 8 687 29886

 

Esant neaiškumams, ar kilus klausimams prašome kreiptis virtualiu būdu (el. paštais, telefonais, per TAMO dienyną):

Direktorius: direktorius@vpm.lt, (8 386) 60 387, 8 683 76 979

Pavaduotoja ugdymui: pavaduotoja@vpm.lt , 8 687 29886

Gimnazijos skyriaus vedėja: gimnazija@vpm.lt , 8 683 78642

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas: praktinis.mokymas@vpm.lt, 8 682 36 112

IT specialistas: it.pagalba@vpm.lt , 8 683 80 827, 8 683 79 661

Grupės vadovų darbo grupės pirmininkė: violeta.gedminaite@gmail.com , 8 614 78624

Socialinis pedagogas: socialinispedagogas@vpm.lt  86759249


ĮSAKYMAS dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo Visagino TVPMC priemonių plano tvirtinimo