Naujienos

,,Pameistrystė – nauja galimybė man!” tęsiasi ir antruoju etapu

2024-03-18

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 2024 m. kovo mėnesį su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo sutartį dėl jungtinio projekto ,,Pameistrystė – nauja galimybė man!“, Nr. 10-010-J-0001-J04-00005 įgyvendinimo, kurio pagrindinis tikslas – sėkmingai įgyvendinti 14 profesinio mokymo pameistrysčių didelėse įmonėse.
 
JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse. JP projekte dalyvaus 14 profesinio mokymo įstaigos mokinių, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.
JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 14 pameistrysčių (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):
- 14 mokinių pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma  (7 mokiniai pagal P43071402 programą, pameistrystės trukmė 2023-10-17-2023-12-22 ir 7 mokiniai pagal P42071401 programą, pameistrystės trukmė 2024-02-02 – 2024-04-08) mokysis Visagino linija, UAB įmonėje.
 
Pameistrystės bus įgyvendinamos didelėje įmonėje, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir kuri atitinka didelės įmonės statusą. JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.
 
Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 63955,84 Eur.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2024 m. birželio 30 d.
 
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis