Naujienos

Pameistrystė – nauja galimybė man!

2023-06-29


isagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 2023 m. biržeio mėnesį su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė finansavimo sutartį dėl jungtinio projekto ,,Pameistrystė – nauja galimybė man!“, Nr. 10-010-J-0001-J02-00005 įgyvendinimo, kurio pagrindinis tikslas – sėkmingai įgyvendinti 72 profesinio mokymo pameistrystes didelėse įmonėse.
 JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse. JP projekte dalyvaus 72 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.
JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 72 pameistrystes (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):
- 18 mokinių pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma  (8 mokiniai pagal P43071402 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2024-04-10 ir 10 mokinių pagal T43071404 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2024-04-03; bendradarbiavimo sutarties punktas 2.1) mokysis Continental Automotive Lithuania, UAB įmonėje;
- 10 mokinių pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma (5 mokiniai pagal P43071402 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2024-05-17 ir 5 mokiniai pagal T43071404, kurios trukmė 2022-09-01-2024-03-08; bendradarbiavimo sutarties punktas 2.1); 2 mokiniai pagal elektriko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma (2 mokiniai pagal M44071304 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2023-06-22; bendradarbiavimo sutarties punktas 2.3) ir 10 mokinių pagal plastikų liejimo mašinų derintojo modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma (8 mokiniai pagal P43072202 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2024-05-17 ir 2 mokiniai pagal T43072203 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2024-05-17; bendradarbiavimo sutarties punktas 2.5)  (iš viso 22 pameistrystės) mokysis Intersurgical, UAB įmonėje;
- 9 mokiniai pagal elektriko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma (7 mokiniai pagal M44071304 programą, kurios trukmė 2022-09-01-2023-06-22 ir 2 mokiniai pagal T43071304, kurios trukmė 2022-09-01-2023-06-22; bendradarbiavimo sutarties punktas 2.1) mokysis Harju Elekter, UAB įmonėje;
- 14 mokinių pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokysis Visagino linija, UAB įmonėje;
- 2 mokiniai pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokysis Švyturys-Utenos alus, UAB įmonėje;
-  3 mokiniai pagal automatinių sistemų mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokysis Rokiškio sūris, AB įmonėje;
-  4 mokiniai pagal elektriko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokysis Rokiškio pieno gamyba, UAB įmonėje.
Pameistrystės bus įgyvendinamos didelėse įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka didelės įmonės statusą. JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.
 
Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 406525,65 Eur.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė: nuo projekto finansavimo Sutarties įsigaliojimo datos iki 2024 m. kovo 29 d.
Projekto trukmė buvo pratęsta iki 2024 m. birželio 30 d.
 
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva" lėšomis