Naujienos

Patvirtinta konkurso Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis

2021-01-18

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. P1-32 „DĖL KONKURSO VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro  direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.
Nariai:
Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja;
Milda Gustienė - Vilniškė, Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovė);
Jevgenij Pankov, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro virėjo profesijos mokytojas (pedagogų atstovas);
Eglė Šablinskaitė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinė (mokinių atstovė);
Irina Ziuziova, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tėvų atstovė);
Ramunė Bindokienė, UAB „Intersurginal personalo vadovė (socialinių partnerių atstovė).
Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.
Konkurso Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2021 m. sausio 20 d.