Naujienos

PRANEŠIMAS DĖL MOKINIŲ ATRANKOS Į STAŽUOTĘ Į AUSTRIJĄ

2022-01-30

Pranešame, kad tikslinama mokinių stažuotės į Austriją pagal Erasmus+ programos projektą „Pameistrystė -kelias į ekonomikos proveržį“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332) data – planuojama preliminari data:

Austrija (Viena): 2022 m. balandžio 22 d. – gegužės 13 d.

Informuojame, kad atrankos komisijos posėdis atidedamas ir vyks šių metų kovo 14 d. (apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.