Naujienos

Prasideda projekto „Praktinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje ir jų atitikties darbo rinkos poreikiams rėmimas ir skatinimas VTVPMC sektoriniame praktinio mokymo centre“ veiklų įgyvendinimas

2020-11-13

2020 m. lapkričio 11 d. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vytautas Petkūnas ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0011 „Praktinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje ir jų atitikties darbo rinkos poreikiams rėmimas ir skatinimas VTVPMC sektoriniame praktinio mokymo centre“ finansavimo ir administravimo sutartį (projekto kodas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0011).

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais Mažeikių politechnikos mokykla ir Marijampolės profesinio rengimo centru.

Projekto įgyvendinimo metu apie 12 mokinių iš Mažeikių politechnikos mokyklos ir apie 12 mokinių iš Marijampolės profesinio rengimo centro besimokančių pagal Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą įgys praktinių žinių Energetikos sektorinio praktinio mokymo centre, taip pat bus prisidedama prie glaudesnio švietimo ir verslo bendradarbiavimo, geresnės darbo įgūdžių atitikties darbo rinkai.

 

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19 147,36 Eur.