Naujienos

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ŽEMĖLAPIS

2021-06-27

Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyrius parengė 2021–2022 mokslo metų profesinio mokymo programų modulių lokacinį žemėlapį. Jis skirtas bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–II, III–IV gimnazijos klasių mokiniams, planuojantiems vietoj technologijų dalyko rinktis jiems patrauklios profesinio mokymo programos modulį (-ius).

Žemėlapis skirtas mokiniams, jų tėvams, pedagogams, atsakingiems už mokinių ugdymą karjerai ir profesinį informavimą, klasių auklėtojams ir visiems, norintiems padėti jaunam žmogui planuoti jo profesinę ateitį, karjerą.

Žemėlapyje nurodytos profesinio mokymo įstaigos, teikiančios profesinių programų modulinio mokymo paslaugas: jų buvimo vietą, kontaktus ir siūlomus profesinio mokymo programų modulius.

Žemėlapis bus atnaujinamas prieš kiekvienus naujus mokslo metus pagal pateiktus profesinio mokymo įstaigų duomenis apie modulių pasiūlą.

Žemėlapio nuoroda