Naujienos

Projektas „ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0001

2018-07-02

2018 m. birželio mėnesį Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra “, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0001. Žengiant į artėjančią ketvirtosios industrinės revoliucijos realybę yra nepaprastai svarbu stiprinti profesinio mokymo centrų infrastruktūrą, kurie atliepia būtent šias jau dabar vykstančias tendencijas, kurios gamybos procese integruoja skaitmeninius ir fizinius procesus. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras stengiasi lanksčiai ir operatyviai reaguoti į ekonominius ir socialinius iššūkius, siekdamas patenkinti esamus ir būsimus regiono ir šalies pramonės poreikius. Kaip rodo Lietuvos darbo biržos statistikos duomenys, Utenos regione paklausiausių profesijų darbuotojų su profesine kvalifikacija poreikis viršija pasiūlą, todėl mokymosi sąlygų gerinimo jaunimui ir suaugusiems poreikis, atsižvelgiant į didėjantį stojančiųjų į profesines mokyklas skaičių, išliks aktualus Visagine ir Utenos regione.
Projekto problema – negalima teikti pakankamos apimties praktinio mokymo paslaugų profesinio centro mokiniams Energetikos sektorinio praktinio mokymosi profesinėje srityje Visagino technologijos ir verslo profesiniame mokymo centre. Problemos sprendimo būdas – mokymosi sąlygų gerinimas jaunimui ir suaugusiems Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos sektorinio praktinio mokymo centre.
Suremontavus ir įrengus 6 bendrabučio aukštus, įsigijus reikiamus mokomosios įrangos komplektus energetikos praktinio mokymo sektoriuje sustiprintos jau esamos mokymo programos ir sukurta naujų, taip užtikrinant aukštos kokybės mokymosi sąlygas jaunimui ir suaugusiems Visagino technologijos ir verslo profesinio rengimo centre.
Projekto vertė 838 814,99 euro. Įgyvendinimo terminas – 30 mėnesių.
Tiesioginę naudą iš įgyvendinamo investicinio projekto gaus Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo energetikos sektoriaus mokiniai.
Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Jurgita Mikutavičienė,
projektai@vpm.lt .
Projektą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.2. uždavinio „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“ 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“