Naujienos

Projekto CIRCVET partneriai susitiko antrą kartą

2023-01-24

Sausio 19-20 d. įvyko antrasis projekto Circvet projekto partnerių darbinis susitikimas, kuriame Centrą atstovavo Energetikos Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas G. Dervinis ir projektų vadovė J. Mikutavičienė. Pirmąją susirinkimo, kuris vyko vieno iš partnerių Gran Kanarijos Las Palmas Universiteto Mokslo ir Technikos parke, dieną buvo aptariami klausimai, susiję su darbiniais projekto paketais: pristatyti tikslinės grupės apklausų rezultatai, aptartas žiedinės ekonomikos mokymo medžiagos plastikų gamybos sektoriuje parengimas (metodologija, programa), programos turinio kūrimo niuansai, reikalavimai projekto E-platformos sukūrimui, pristatytos bendradarbiavimo tarp verslo ir mokymo institucijų praktikos. Dalis laiko buvo skirta patariamosios ekspertų tarybos diskusijoms. Po produktyvios darbo dienos partneriai iš Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Italijos turėjo galimybę susipažinti su Las Palmas universiteto Integruotos ir pažangios gamybos tyrimų grupės dirbtuvėmis ir laboratorijomis. Vizito metu svečiai domėjosi kokius produktus pasitelkiant žiedinės ekonomikos principus tiria ir gamina šiose dirbtuvėse.
Sausio 20-oji buvo skirta antrai partnerių susirinkimo dienai. Šis susitikimas vyko Gran Kanarijos Mokslo ir technologijų parko žiedinės ekonomikos eksperimentinėje srityje Galdare (https://e-circularcanarias.es/). Susirinkimo metu buvo pristatyti projekto metu iki šiol pasiekti projekto rodikliai ir rezultatai, planuojamos bei aptariamos kito projekto pusmečio užduotys: parengtos mokymo medžiagos pilotavimas atidėtas 2024 m. sausio pradžiai, taipogi – įžanginės pilotavimo dirbtuvės bus organizuojamos Lietuvoje siekiant perimti gerąją patirtį ir tęsti šį procesą partnerių šalyse, programos validavimas vyks kitų metų pabaigoje, artimiausiu metu rengiamasi projekto pažangos ataskaitos pildymui ir mokomosios medžiagos turinio analizei. Darbinius dienos įspūdžius vainikavo kultūrinė ekskursija į La Cueva Pintada- archeologijos muziejų, kuriame pristatomi pirmieji Gran Kanarijos namai-urvai. Muziejaus pavadinimas kilęs nuo įspūdingiausios uolos paveikslo pavadinimo ,,Cueva Pintada“ (reikšmė - Nutapytas urvas).
Dar pirmajame metų pusmetyje bus pristatyta Circvet projekto svetainė šešiomis užsienio kalbomis, kurioje galėsite stebėti ir sekti projekto veiklas bei sužinoti naudingos informacijos apie žiedinės ekonomikos pritaikymą plastikų gamyboje.