Naujienos

Projekto ,,Upskill” eiga, rezultatai bei perspektyvos dėl šiuo metu esamos ekstremalios situacijos

2020-03-26

Dėl šiuo metu visą pasaulį drebinančių įvykių, susijusių su pandemijos paskelbimu daugelyje valstybių, projekto ,,The Skills for the Digital Future of Plastic Factories: UPSKILL” partneriai iš Lietuvos, Suomijos, Prancūzijos ir Belgijos, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų vietoj gyvo Vykdomojo komiteto susitikimo, kovo 24 d. organizavo projekto dalyvių susirinkimą per nuotolį.
Šis vykdomojo komiteto susirinkimas buvo skirtas aptarti einamuosius projekto darbus, ateities planus, iškilusius klausimus dėl plastikų liejimo mašinų derintojo mokymo medžiagos parengimo, reikalingų korekcijų atlikimo mokymo medžiagoje ir programoje po Lietuvoje įvykusio pilotavimo kartu su partneriais iš Prancūzijos bei  UAB ,,Intersurgical“ atstovais. Šio susirinkimo metu taipogi buvo suplanuota organizuoti darbinius susirinkimus ,,online“ kas dvi savaites.   
Pirmoje susirinkimo dalyje buvo pristatyti projekto pažangos ataskaitos rezultatai bei projekto vadybiniai niuansai, aptartas plastikų liejimo mašinų derintojo mokomosios medžiagos mokiniams ir mokytojams parengimo progresas, pristatyti pilotavimo, kuris vyko Visagino TVPMC, UAB ,,Intersurgical“ bei Alytaus PRC rezultatai. Atliekant pilotavimą grupėse, kuriose buvo atstovų iš mokymo institucijų Lietuvoje, Prancūzijoje ir Suomijoje bei įmonių UAB ,, Intersurgical“, UAB ,,Hoda“ buvo gautas kokybiškos mokymo medžiagos parengimui itin reikalingas grįžtamas ryšys – atsižvelgiant į kurį bus atliekamos korekcijos tiek mokymo medžiagai tiek ir pačiai plastikų liejimo programai. Apie projekto veiklų kokybės užtikrinimą, vertinimą bei viešinimo klausimus buvo aptarta antroje popietinėje susirinkimo dalyje.
Dėl šiuo metu su koronaviruso plitimu susijusių pokyčių neatmestas ir projekto ,,Upskill“ termino pratęsimas, tačiau nuolatinis darbas, stebėsena ir kokybiškai rezultatai tikėtina bus pasiekti dar šių metų pabaigoje.