Naujienos

Rengiamės diegti atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas

2022-06-16

Visagino TVPMC  sėkmingai dalyvavo atnaujintų programų diegimo veiklos tyrime, vykusiame nuo 2021 metų spalio iki 2022 kovo mėnesio. Tyrime dalyvavo  30 šalies pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiančių ugdymo įstaigų bei mūsų profesinio mokymo centras, vienintelis atstovavęs Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms. Tyrimas organizuotas vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001) 2.3. veiklos ,,Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena“ programą. Veiklos tyrimo objektas - kompetencijomis grįstas mokymasis, kai septynių kompetencijų plėtojimas tampa aktualiu ugdymo programų tikslu. Veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo tobulinimui. Tyrime dalyvavę  mokytojai atliko veiklas, skirtas tobulinti  atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą,  pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus.
Centro mokytojų komanda tyrimo metu kūrė kompetencijų sandų raiškos mąstymo žemėlapį, parengė pamokų planus, numatančius plėtojamų kompetencijų ir dalyko turinio santykio dermę, analizavo filmuotas pamokas ir įvertino jose plėtojamų kompetencijų lygį, kūrė pilotinį pamokos stebėjimo protokolą, vertino pamokų kokybę. Be to viso tyrimo metu mokytojams buvo pateikemos praktinio pobūdžio rekomendacijos, kurias pritaikysime diegdami atnaujintas programas.
Už dalyvavimą projekto "Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime   centras gavo Nacionalinės švietimo agentūros padėką.                                               
                                                                                   
Tyrimo vykdymo centre komanda