Naujienos

Sėkmingai įgyvendintas projektas sukuria tiltus tarpinstituciniam bendradarbiavimui

2022-05-25

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras kartu su partneriais - Mažeikių politechnikos mokykla ir Marijampolės profesinio rengimo centru sėkmingai įgyvendino „Praktinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje ir jų atitikties darbo rinkos poreikiams rėmimas ir skatinimas VTVPMC sektoriniame praktinio mokymo centre“ projektą, kurio tikslas - didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centre.

Šio projekto įgyvendinimo veiklų metu 19 mokinių iš Mažeikių politechnikos mokyklos ir 30 mokinių iš Marijampolės profesinio rengimo centro, besimokančių pagal Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinę profesinio mokymo programą, įgijo praktinių žinių ir kėlė savo kvalifikaciją Energetikos sektorinio praktinio mokymo centre. 10 mokymų metu buvo nagrinėjamos mokiniams aktualios temos-moduliai: Elektronika ir jutikliai, Pneumatika ir hidraulika, Automatizuotos valdymo sistemos, Mobilieji ir stacionarūs robotai. Projekto metu buvo pasiektas didesnis dalyvių skaičius nei planuota, kas padidino įgyvendinamo projekto matomumą tarp partnerių, bet tuo pačiu metu buvo susikoncentruota į mokymų kokybę kiekvieno vizito metu suteikiant mokiniams galimybę teorines žinias pritaikyti praktikoje padedant kvalifikuotiems centro mokytojams. Projekto įgyvendinimo metu buvo prisidedama prie glaudesnio švietimo ir verslo bendradarbiavimo, geresnės darbo įgūdžių atitikties darbo rinkai. Buvo užmegzti dar glaudesni bendradarbiavimo ryšiai tarp projekto partnerių ir mokytojų, už mokymo procesą ir jo gerinimą atsakingų asmenų, todėl dar nepasibaigus projekto veikloms pradėta diskutuoti apie galimas bendradarbiavimo galimybes ateityje. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.