Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į MOKINIŲ (AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS, ELEKTRIKAS, SUVIRINTOJAS) STAŽUOTĘ LENKIJOJE

2023-12-21

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą ,,Žaliosios kompetencijos Energetikos sektoriaus pameistrystėje – trokštamos, bet dar neatrastos galimybės“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129209).

Projekto dalyviai, besimokantys Energetikos srities programų (automatinių sistemų mechatronikas, elektrikas, suvirintojas) vyks į trijų savaičių stažuotę Lenkijoje (Vroclavas).   

Preliminari 20 dienų stažuotės data:

Lenkija (Vroclavas) – preliminari data: 2024 m. kovo mėn. - vyksta 6 asmenys.  

Dalyvių atrankos kriterijai:

1.1.Atrankoje gali dalyvauti ir gali būti atrinkti tik tų specialybių mokiniai, kuriems yra skirtas atitinkamas projektas;

1.2.Siektina, kad mokinių anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios būtų ne žemesnės nei B1 lygio;

1.3.Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką;

1.4. Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu ir lankomumu, mokinio atžvilgiu neturi būti nusiskundimų iš mokyklos darbuotojų, patenkinamas lankomumas, pageidautinas aktyvumas mokyklos veikloje;

1.5. Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu;

1.6. Mokinys turi būti pilnametis (išskyrus atvejus, kai  projekto partneriai neprieštarauja dėl nepilnamečių dalyvavimo);

1.7. Pirmenybė teikiama Ukrainos karo pabėgėliams ir/ar mobilumuose nedalyvavusiems anksčiau.

 

Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (CV) (anglų kalba, Europass forma) iki š. m. gruodžio 29 d. (imtinai) elektroniniu paštu projektai@vpm.lt. Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų (arba vokiečių) kalbos testą OLS sistemoje.

Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2024 metų sausio 8 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.