Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į MOKINIŲ (AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS) STAŽUOTĘ LATVIJOJE

2024-07-01

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą ,,Žaliosios kompetencijos Energetikos sektoriaus pameistrystėje – trokštamos, bet dar neatrastos galimybės“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129209).
Projekto dalyviai, besimokantys Energetikos srities programos (automatinių sistemų mechatronikas) vyks į trijų savaičių stažuotę Latvijoje (Valmiera).   
Preliminari 20 dienų stažuotės data:
Latvija (Valmiera) – preliminari data: nuo 2024 m. spalio vidurio - vyksta 3 asmenys.  
Dalyvių atrankos kriterijai:
1.1.Atrankoje gali dalyvauti ir gali būti atrinkti tik tų specialybių mokiniai, kuriems yra skirtas atitinkamas projektas;
1.2.Siektina, kad mokinių anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios būtų ne žemesnės nei B1 lygio;
1.3.Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką;
1.4. Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu ir lankomumu, mokinio atžvilgiu neturi būti nusiskundimų iš mokyklos darbuotojų, patenkinamas lankomumas, pageidautinas aktyvumas mokyklos veikloje;
1.5. Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu;
1.6. Mokinys turi būti pilnametis (išskyrus atvejus, kai  projekto partneriai neprieštarauja dėl nepilnamečių dalyvavimo);
1.7. Pirmenybė teikiama Ukrainos karo pabėgėliams ir/ar mobilumuose nedalyvavusiems anksčiau.
 
Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (CV) (anglų kalba, Europass forma) iki š. m. liepos 10 d. (imtinai) elektroniniu paštu projektai@vpm.lt. Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų kalbos testą OLS sistemoje.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2024 metų liepos 12 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.